Työnohjaus

Työnohjaus on motivointia, jaksamista, työilon ylläpitämistä, uupumisen estämistä ja työn laadun parantamista. Työnohjaus on prosessi, jolle laaditaan tavoitteet.

Työnohjaus mahdollistaa
- avoimen keskustelun
- uusien näköalojen avautumisen
- muutoskyvyn ylläpitämisen
- itsensä ja työn kehittämisen
- työilon säilymisen

Työnohjaus koituu aina koko työyhteisön hyväksi.

Meillä on mahdollisuus sekä yksilö- että ryhmätyönohjaukseen. Istunnot voidaan järjestää joko Tukipolun tiloissa Mikkelin keskustassa tai työyhteisön tiloissa.

 

Työnohjaus goes Metsä

Työn tarkastelua tulilla.

Metsässä vietetty aika vaikuttaa myönteisesti fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja kohottaa elinvoimaisuuden tunnetta. Metsätyönohjaus vaikuttaa kokonaisvaltaisesti työntekijän hyvinvointiin. 

Voidaan toteuttaa myös pidempänä tyhy-päivänä.