Terapeuttinen perheohjaus

Terapeuttinen perheohjaus on tavoitteellista perheohjausta, jossa käytetään DDP-terapian elementtejä, vahvistetaan perheen omia voimavaroja ja nostetaan lapsen tarpeet keskiöön. DDP-terapia eli vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia on Daniel Hughesin kehittämä hoitomalli. Sen tavoitteena on syventää (sijais)vanhemman ja lapsen välistä kiintymystä ja palauttaa lapselle luottamus aikuiseen.  Hoitomallissa katsotaan lapsen käyttäytymisen taakse ja ymmärretään lapsen toimintaa hänen kokemuksistaan käsin. 

Perheohjaus/terapia toteutetaan tapaamalla (sijais)vanhempia erikseen ja varsinaisiin terapiatapaamisiin osallistuu aina sekä lapsi että ensisijainen hoivaaja. 

DDP perustuu Daniel Hughesin kehittämään, kiintymyssuhdeteoriaan pohjautuvaan menetelmään. Alun perin se on kehitetty traumatisoituneille sijais- ja adoptiolapsille, jotka ovat kokeneet vakavia puutteita varhaisessa turvallisuudentunteen kehittymisessä. DDP soveltuu myös monenlaiseen perhe- ja yksilöterapeuttiseen työhön, jossa pääpaino on kiintymyssuhteiden tukemisessa