Intensiivinen perheohjaus

Interventioon kuuluu 5-10 tapaamista perheen kanssa, 2-4 h/krt. Lisäksi alku- ja loppupalaveri yhteistyössä tilaajan ja perheen kanssa. Yhdessä sovitut tavoitteet pilkotaan riittävän pieniin osatavoitteisiin ja valitaan sopivat työmenetelmät. Tapaamisten välille perhe saa välitehtäviä käsitellystä aiheesta, jotta työskentely muuttuisi itseohjautuvaksi, omaan arkeen sopivaksi malliksi. Intervention lopussa kirjoitetaan lausunto peilaten asetettuihin tavoitteisiin ja pidetään loppupalaveri.

Terapeuttinen perheohjaus

Intensiivinen perheohjaus on selkeästi strukturoitu interventio, johon perheiden on helppo sitoutua. Interventio pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan, ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyteen sekä oman toiminnan ohjaukseen.

Intervention tavoitteet

Intervention tavoitteet määritetään yhteistyössä perheen kanssa

Tavoitteita voivat olla mm:
– perheen voimavarojen vahvistaminen
– sisäisten työskentelymallien tunnistaminen
– lapsen tarpeisiin vastaaminen – arkisen struktuurin rakentaminen
– perhesuhteiden vahvistaminen

Jokainen interventio on oma kokonaisuus, joka rakentuu perheen tilanteen mukaan. Käytettävät työmenetelmät valitaan tavoitteiden mukaisesti.