Perhearviointi ja vanhemmuuden arviointi työskentelyt

 

Perhearvioinnissa käytämme Suomen Mielenterveysseuran strukturoitua perhearviointi mallia. Arvioinnin kautta etsitään ja vahvistetaan perheen omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä tunnistetaan haasteita. 

Vanhemmuuden arvioinnissa tutkaillaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen vanhemmuuden kykyjään ja mietitään kuinka vanhempana voi vahvistua. 

Toimiva työmalli esimerkiksi mietittäessä huostaanoton purkamista tai perhetyöskentelyn pohjana.