Lasten edunvalvonta

Tukipolulta on tilattavissa sekä lastensuojelu- että rikosprosessien edunvalvontaa.Edunvalvojana toimii keväällä 2019 valmistunut edunvalvoja Susanna Sillanpää.

Lastensuojelun edunvalvoja

  • on puolueeton
  • edustaa lasta
  • tuo esiin lapsen mielipiteen / edun 
  • varmistaa, että lapsen hyväksi tehdään kaikki mahdollinen 
  • ei päätä lapsen asioista (socom.fi)

Lastensuojelun edunvalvonta

Lastensuojeluasiassa lapsen henkilöön liittyvän edunvalvonnan hakeminen perustuu lastensuojelulakiin. Se vahvistaa lapsen osallisuutta häntä itseään koskevassa päätöksenteossa. (Lastensuojelulaki 22 §)

Lapsen edunvalvonta rikosasiassa

Rikosasiassa lapsen oikeudet toteutuvat parhaiten Tandem-mallissa, kun rikosasian edunvalvojaksi määrätään sosiaalialan koulutuksen ja kokemuksen omaava henkilö, joka toimii yhteistyössä valitsemansa oikeusavustajan kanssa. ETL 4:8 mukaan tuomioistuimen on määrättävä lapselle edunvalvoja esitutkintaa varten, jos on perusteltu syy olettaa, ettei huoltaja tai muu laillinen edustaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua ja jos se ei ole selvästi tarpeetonta. (socom.fi)

Edunvalvonnan kustannukset:

100 € / 60min, sekä matka-ajasta 50%, matkakulut verohallinnon kilometrikorvauksen mukaisesti.