Olosuhdeselvitykset

 

Olosuhdeselvityksen kokonaisuus:

        Olemassa oleviin papereihin perehtyminen

       Vanhempien tapaamiset 2-4 krt yhdessä ja erikseen mieluiten vanhempien kotona

       Lasten tapaamiset ja heidän äänensä kuuleminen iänmukaisella tavalla ja laajuudella

        Vanhempien ja lasten vuorovaikutuksen havainnointi

        Lausunto

Selvitystyön aikana ylläpidetään sovittelun näkökulmaa ja vahvistetaan vanhempien kykyä ottaa huomioon lapsen näkökulma.

Olosuhdeselvityksen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä sosiaalitoimen työntekijöiden kanssa.

Selvityksen työskentelypohjana käytetään perheen toimintamallia. Tämän avulla tarkastellaan perheen järjestäytymistä ja ominaisluonnetta ja niiden vaikutusta  vanhemmuuteen ja lasten hyvän elämän toteutumiseen.(Bentoviw & Miller)

Selvitystyön kesto 1-3 kk.

Selvitys tehdään parityönä. Työpari voi olla myös kunnan työntekijä. 

Olosuhdeselvityksen esite

Esikatsele Olosuhdeselvitykset