Kokemusasijantuntija tukihenkilötoiminta

Tukipolku tarjoaa ammatillista kokemusasiantuntijuutta päihdeäitien tueksi. Hannele on koulutukseltaan lähihoitaja (päihde- ja mielenterveystyö). Hannele on itse kuntoutunut päihteistä ja toimii nyt tukihenkilönä erityisesti päihteistä kuntoutuville äideille ja perheille.

Kuntoutuva päihdeäiti kommentoi Hannelen työtä seuraavasti: 

”Olen saanut Hannelen kautta rohkeutta ja uskoa tulevaan”

-tuettava äiti-

Kokemusasiantuntijana Hannele ymmärtää tuettavan elämäntilannetta ja tietää, mitä tukea kuntoutuva tarvitsee. Hänen lämmin ja avoin työskentelytapansa vahvistaa kuntoutujan uskoa omiin voimavaroihinsa ja yhteinen kokemus antaa mahdollisuuden hyvään tukisuhteeseen. 

Tukihenkilön kustannus on 50 €/h + matkat